Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
X.N.Tusi.Əxlaqi-Nasiri
21 Oktyabr , 2015

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı, dövlət xadimi Xacə Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi şöhrət qazanmışdır. Farsca qələmə aldığı bu əsəri Tusi ən azı üç dəfə yenidən işləmişdir.