Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
D.Defo.Robinzon Kruzo
30 Noyabr , -1

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun " Robinzon Kruzo " ( 1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü, yaradıcı əməyi tərənnüm olunur. Əsər adi insanın yaradıcı fəaliyyətinin imkanlarına inam hissi aşılayan bir roman kimi bizi məftun edir.