Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
J.Amadu.Seçilmiş əsərləri
30 Noyabr , -1

Jorji Amadu"Qum dəryasının kapitanları","Möcüzələr dükanı","Pusqu" və s.əsərləri ilə ədəbiyyat tarixində qalmış yazıçıdır.O,öz bestsellerləriilə müxtəlif ölkələrin milyonlarla oxucusuna Braziliyanı sevdirə bilmişdir.Yazıçının qələmindən çıxan əsərlərin hər sətrindən qaynar həyat çağlayır,cənub temperamentindən qidalanan oynaq,bənzərsiz yumor süzülür.