Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Elxan Elatlı "Yeddinci mərtəbədə qətl"

Kitabda hüquq-mühafizə orqanlarının çətin və şərəfli işindən, qaranlıq cinayətlərin ağlın və məntiqin gücü ilə açılmasından bəhs edilir.                  

Fazil Güney Qara qan

Roman sevgi və ismət sınağı ilə qarşı-qarşıya qalmış Aysunun əsirliyi fonunda Qarabağ savaşının geniş, dərin mənzərəsini, anlamını verir. Qarabağ savaşının ilk günlərindən erməni yağılarının onlara arxa olmuş

Əliyev İlham Heydər oğlu

İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / İ.H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. IV kitab : aprel 2004 - iyun 2004. - Bakı : Azərnəşr, 2009

Əlisəfa Azayev "Əsgər anası"

Yazıçı Əlisəfa Azyevin "Əsgər anası" povestində hələ bitməmiş Qarabağ müharibəsinin reallıqları canlı lövhələrlə əks etdirilmişdir. Əsər oxuculara vətənpərvərlik duyğuları aşılayır və müharibəyə ni

Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi

“Sirlər xəzinəsi” poeması “Xəmsə”nin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlülər