Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Orxan Pamuk.Seçilmiş əsərləri

Dünyada əsərləri ən çox nəşr olunan və oxunan on yazıçıdan biri, avropalıların “Avropaya roman yazmağı öyrədən yazıçı” hesab etdikləri məşhur türk yazıçısı Orxan Pamukun əsərl

D.Defo. Robinzon Kruzo

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun " Robinzon Kruzo " ( 1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü,

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 1998. - 64 s.

Bəxtiyar Vahabzadə. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan, döyüşən, səfərbər edən və Vətən, xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir. Elinə, torpağına, kö

Mir Cəlal. “Seçilmiş əsərləri”.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətli hekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən, bir-birindən gözəl və m