Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Elxan Elatlı . Cəhənnəmdən gələn səslər

Yazıçı Elxan Elatlının “Cəhənnəmdən dələn səs” romanı XX əsrin ən dəhşətli qırqını olan Xocalı soyqırımına və erməni əsirliyində əzab çəkən həmvətənlərimizin acınacaqlı taleyindən bəhs edir

Azayev Əlsəfa. Casusun iflası

Tanınmış yazıçı Əlisəfa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar ısasında qılımı aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır

Kazımov Tahir. Müsibət

Tahir Kazımovun oxuculara təqdim etdiyi yeni Müsibət əsəri üç kitabbdan ibarət olub sənədlər, hadisələr və faktlar əsasında yazılmış və bədii çalarlarla cilalanmış bir romandır

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri

Əsərlərinin təqdim olunan cildində böyük söz ustasının şeirləri,əfsanəvi motivlər əsasında qələmə aldığı “Qız qalası” poeması,eləcə də hekayələri toplanmışdır

Abuzər Xələfov HEYDƏR ƏLİYEV və Azərbaycanda kitabxana işi

Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsiolan kitabxana quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətləri ümumiləşdirilib elmi nəticələr çıxarılır.Burada kitabxanaların xalq