Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

VARIS "77-ci gün"

«Yetmiş yeddinci gün» yazıçı Varisin oxucularıyla dördüncü görüşüdür.Bu roman o birilərindən bir qədər fərqlənir. Həm qəhrəmanlarının 15 yaşlı yeniyetmələr olmasına görə