Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Rəhilə Gülgün

Publisist Rəhilə Gülgün  unudulmaz müəlliminə həsr etdiyi “Xəbərin rəngi” kitabında XX əsr Azərbaycan mətbuatı və ictimai fikir tarixində xüsusi yeri olan Nəsir İmanquliyevin həyatından, yaradıcı əməyindən, eyni zamand