Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

İlham Əliyev_İnkişaf məqsədimizdir

İlham Əliyev_İnkişaf məqsədimizdir, Yetmişinci kitab, Bakı,"Azərnəşr",2018.393 səh.

Hüseyn Cavid_ Vətənə qayıdış

Hüseyn Cavid_ Vətənə qayıdış, Azərbaycan nəşriyyatı

Bayram Əhmədov,Bəhruz Abdullayev, Nəriman Seyidəliyev "İxtisarlar lüğəti"

Bayram Əhmədov,Bəhruz Abdullayev, Nəriman Seyidəliyev "İxtisarlar lüğəti"

Adil Cəmil_Seçilmiş əsərləri

Adil Cəmil_Seçilmiş əsərləri

Azərbaycan Dilçiliyi müntəxabatı I cild

Azərbaycan Dilçiliyi müntəxabatı I cild