Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Yapon Ədəbiyyatı Antologiyası

Yapon Ədəbiyyatı Antologiyası

Henrix Heyne _ Seçılmiş əsərləri

Henrix Heyne _ Seçılmiş əsərləri

Türk Xalqları Ədəbiyyatı

Türk Xalqları Ədəbiyyatı

Könül Asifqızı “Qətliam”

Könül  Asifqızının “Qətliam” kitabında  XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanın  başına gətirilən bütün faciələr torpaqlarımızın zəbti ilə nəticələnmiş , ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş , pl

Azərbaycan kitabı

  “Azərbaycan kitabı” biblioqrafiyasının IV cildində 1951-1960-cı illərdə  Azərbaycanda,keçmiş Sovetlər  birliyinin ərazisində ,eyni zamanda başqa ölkələrdə bütün elm sahələrinə dair çap olunan Azərbaycan ha