Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS

Güney Azərbaycan nəsri başlanğıcdan bu günə qədər ( antologiya)

Güney Azərbaycan nəsri başlanğıcdan bu günə qədər ( antologiya)

A.R.Şərifov,T.C.Rəsulov,M.N.Nurullayev_Ensiklopedik Texniki lüğət.

A.R.Şərifov,T.C.Rəsulov,M.N.Nurullayev_Ensiklopedik Texniki lüğət.

Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar

Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar

Rauf Məlikov,Nizami İbrahimov_MƏKTƏBLİNİN TARİX LÜĞƏTİ

Rauf Məlikov,Nizami İbrahimov_MƏKTƏBLİNİN TARİX LÜĞƏTİ

Rafiq Manafoğlu, Nizami Tağısoy,Rüstəm Kamal_İZAHLI TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ.

Rafiq Manafoğlu, Nizami Tağısoy,Rüstəm Kamal_İZAHLI TƏRCÜMƏŞÜNASLIQ TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ.