Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS
Haqqımızda
30 Noyabr , -1

 Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

Metodika və biblioqrafiya şöbəsi bütövlükdə sistemin bütün bölmələrinin , kitabxana filiallarının fəaliyyətinin forma və metodlarının məzmununun vahidliyini təmin edir. Kitabxana filiallarına işin yeni üsul və metodlarına yiyələnməsi üçün metodiki köməklik göstərir,qabaqcıl iş təcrübəsini aşkar edib həyata keçirilməsini təmin edir. Metodiki məktublar və tövsiyyələr hazırlayır. Ayda bir dəfə kitabxana işçilərinin seminarlarını təşkil edir. Kitabxana filiallarının illik, rübluk, aylıq iş planlarının hazırlanmasına köməklik  göstərir. Şöbə metodiki tövsiyyələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

 

Şöbə müdiri: Gülzar Qasımova 
Böyük  biblioqraf: Bahar Fətəliyeva 
Böyük metodist:   Şəlalə Abdullayeva