Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS
Haqqımızda
30 Noyabr , -1

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2011-ci il tarixli 162 nömrəli qərarına əsasən 05 yanvar 2012–ci il tarixdə mərkəzi kitabxanada bu şöbə yaradıldı. Yarandığı gündən bu şöbə Kitabxananın Elektron katoloqunun idarə olunması,elektron bazaların yaradılması, Elektron kataloqun “Katoloqlaşdırma”, “Komplekləşdirmə”, ”Oxucu” modullarının işini təşkil etmək funksiyasını həyata keçirir. Şöbə  İRBİS-64 proqramının “Kataloqçu” modulundan istifadə edərək “Yeni kitablar”, ”Elektron kartoteka”, “Diyarşünaslıq”, “Retro kitablar”, Elektron SD-DVD”,  ”Uşaq ədəbiyyatı” bazaları yaradıb.
“Yeni kitablar”bazasına 1983 adda 6317, “Diyarşünaslıq” bazasına 1175 adda, “Retro kitablar” bazasına 4679 adda 159926, ”Elektron kartoteka” bazasına 10575 adda,  “Elektron SD-DVD” bazasına 91 adda 1579, ”Uşaq ədəbiyyatı” bazasına 385 adda 2593 sənədin elektron təsviri daxil edilmişdir.

Şöbə müdüri: Gülnaz Məmmədova.
İnformasiya–texnologiyaları üzrə mütəxəssis: Lalə Niftalıyeva.
Sistem inzibatçısı: Mapəri Rəhimova.