Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS
Elanlar
1 May , 2018

 
ƏZİZ ZƏRDABLILAR!  SİZLƏRİ 10 MAY 2018-Cİ İL TARİXDƏ ZƏRDAB  ŞƏHƏRİ “HEYDƏR PARKI”NDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 95-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ KEÇİRİLƏCƏK "X - KİTAB BAYRAMI"NA DƏVƏT EDİRİK. 
TƏDBİR SAAT 11oo-DA BAŞLAYACAQ