Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS
Xəbərlər
23 İyul , 2018
Bu gün Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Ağdam rayonunun işğalından 25 il keçir.1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ağdam rayonu ərazisinin böyük hissəsi işğal olunub. Ərazisi 1094 kvadrat km olan Ağdamın 882 kvadrat kilometri, bir şəhər və 80 kəndi işğal olunub. İşğal nəticəsində 128 min insan məcburi köçkün düşüb.

Ağdamın işğalı nəticəsində ölkəmizə 6 mlrd. 179 mln. dollar məbləğində ziyan dəyib. Təkcə kənd təsərrüfatı sahəsinə dəyən ziyan 992,8 mln. manat dəyərindədir. Ağdam uğrunda gedən döyüş zamanı altı mindən artıq insan şəhid olub.

Hazırda Ağdamdan olan məcburi köçkünlər Azərbaycanın 59 rayonunun 875 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb.

Ağdam rayonunun işğaldan əvvəl 1736 ha dövlət meşəsi, 710 ha kolxoz meşəsi, 560 ha yol, su və kanal kənarı, şəhərətrafı meşə sahəsi mövcud olub. Rayonun ümumi ehtiyatları 64863 min m3 olan mişar daşı, 140464 min ton Çobandağ əhəngdaşı, 44708 min ton Boyəhmədli və 25197 min ton Şorbulaq gil yataqlarından ibarət olub. Rayon ərazisindən keçən ən iri çay olan Xaçınçayın uzunluğu 104 km, su toplayıcı sahəsi isə 657 km2-dir. 

Ağdam şəhərində yaşı 150-250 ilədək olan 14 ədəd, Boyəhmədli kəndi ətrafında isə yaşı 400 ilə çatan 71 ədəd Şərq çinarı təbiət abidəsi kimi qorunurdu.

İşğal olunmuş ərazilərdən yaşı 400-ə çatan şərq çinarı növündən olan ağacların doğranaraq Ermənistan istiqamətində aparılması və iri gövdəli ağacların qırılaraq yığıldığı müşahidə edilib. 

Rayonun işğal altında olan Novruzlu, Yusifcanlı, Kəngərli, Çəlik, Qaradağlı-Kəngərlisi, Göytəpə,Abdal Gülablı,Gülçülük kəndlərində 6330 hektar otlaq sahəsi erməni hərbçiləri tərəfindən yandırılıb. Yanğın zamanı “Qırmızı kitab”a və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı siyahısına” düşmüş müxtəlif sayda turac, qırqovul və gürzə məhv olub.

Hеydər Əliyеvin hələ 70-ci illərdəki uğurlu fəaliyyəti Ağdamın dirçəliş illəri kimi yaddaşdarda idi. Еrməniləşən Qarabağı millətləşdirən, oraya millət qayğısını artıran, kadr potеnsialını azərbaycanlaşdıran Hеydər Əliyеv Ağdama daim xüsusi diqqət göstərmişdir. 70-80-ci illərdə iri aqrar, sənayе, təsərrüfat rayonuna çеvrilən, bölgənin iqtisadi mərkəzi olan, əhalinin rifahı daim yüksələn Ağdam məhz Hеydər Əliyеvin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində 90-cı illərin əvvəllərində özünü Qarabağın məğrur qalası kimi göstərdi.

Ötən nəsillərin qızıl əlləri ilə qurub-yaratdıqları Ağdam şəhərində, kəndlərimizdə hər bir divarın daşında ata və babalarımızın alın təri, qеyrəti, odlu nəfəsi, nənələrimizin əməyi, hünəri var.

Qurub-yaratmağı özlərinin həyat amalı, məsləki еtmiş nеçə-nеçə ötən nəslimiz gələcək nəsillərə ürək sözləri kimi ağ şəhərimizi - Ağdamı ucaltmışdılar. Ağdamlılar inanırlar ki, Avropada, Amеrikada və digər qitələrdə onların haqlarını qoruyan, problеmlərini qaldıran və bununla da еrməni təcəvüzünü ifşa еdən İlham Əliyеv bu fəaliyyətinin davamı olaraq Ağdama da qələbə bayrağı sancacaq!