Zərdab rayon Mərkəzi kitabxanası

Zərdab rayon MKS
Xəbərlər
11 Fevral , 2019
Azərbaycan Respublikası Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı günü.
Hər il 11 fevral Azərbaycan Respublikası Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı günü qeyd olunur. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında və dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşmasında vergi xidməti işçilərinin mühüm rolunu nəzərə alaraq bu peşə bayramı Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərəncamı ilə 2005-ci ildə təsdiq olunub. 
11 fevral 2000-ci il tarixdə ölkәdә dövlәtin vergi siyasәtinin hәyata keçirilmәsini, dövlәt büdcәsinә vergilәrin vә digәr daxilolmaların vaxtında vә tam yığılmasını tәmin edәn vә bu sahәdә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı Vergilәr Nazirliyi yaradılmışdır.